فروش ارز به حساب تجارت پورت


IDانتخاب نوع ارزنرخ لحظه ایتعدادمبلغ کل قابل دریافتعملیات
1155
فروش دلار استرالیا به حساب تجارت پورت
17،433 تومان
871،627 تومان
1154
فروش دلار کانادا به حساب تجارت پورت
19،285 تومان
964،263 تومان
1162
فروش یورو اروپا به حساب تجارت پورت
27،534 تومان
1،376،679 تومان
1063
فروش پوند انگلیس به حساب تجارت پورت
32،893 تومان
1،644،667 تومان
1156
فروش لیر ترکیه به حساب تجارت پورت
1،806 تومان
90،322 تومان
1153
فروش دلار آمریکا به حساب تجارت پورت
24،269 تومان
1،213،445 تومان